© Tourist-Information Sonnige Untermosel

Old St. Michael's Church

  • Alken

The Old St. Michael's Church is the property of the parish. It is cared for, preserved and maintained by the St. Michael Brotherhood. "Old St. Michael's Church" with ossuary and cemetery of honor Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

De kerk wordt voor het eerst genoemd in een document uit 1015. De kerk was de parochiekerk van Alken tot de voltooiing van de nieuwe kerk in 1849. Een steile, pittoreske trap leidt naar de kerk, met daarop de 14 kruiswegstaties. Een groot ijzeren rooster biedt een blik in het ossuarium dat zich onder de kerk bevindt. De afgelopen jaren heeft de Broederschap van Sint-Michaël tegen hoge kosten aanzienlijke restauratie- en conserveringswerkzaamheden uitgevoerd. Bijzondere vermelding verdient hier het veiligstellen en blootleggen van de waardevolle frescoschilderingen uit de 14e en 15e eeuw. Kunstige altaren, schilderijen en standbeelden sieren het interieur van de kerk. De diensten die van april tot oktober regelmatig worden gevierd, worden steeds populairder en het aantal mensen dat de diensten in onze oude kerk bijwoont, neemt gestaag toe. De kerk is zeer populair en bekend als trouwkerk, zodat vele bruidsparen van heinde en verre komen om hier te trouwen. Multimediapresentatie "Reis door de tijd - 1000 jaar oude kerk van St. Michael ". Ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van onze "Oude Sint Michaëlskerk" is in 2015 een multimediapresentatie gemaakt, die in de kerk wordt vertoond. Group tours or showing of the multimedia presentation "Time Travel - 1000 Years Old St. Michael's Church" are possible outside the stated opening hours by appointment. The church is mentioned for the first time in a document from the year 1015. The church was the parish church of Alken until the completion of the new church in 1849. A steep picturesque staircase leads to the church, which is lined with the 14 Stations of the Cross. Through a large iron grate one can see the ossuary located under the church. Extremely remarkable restoration and preservation measures have been carried out in recent years at great financial expense by the St. Michael's Brotherhood. Particularly noteworthy here is the securing and uncovering of the valuable fresco paintings from the 14th and 15th centuries. Artful altars, paintings and statues adorn the interior of the church. The services celebrated regularly from April to October are becoming more and more popular, and the number of people attending services in our old church is steadily increasing. The church is very popular and well-known as a wedding church, so many bridal couples come from far away to get married here. Multimedia presentation "Time travel - 1000 years old church of St. Michael ". On the occasion of the 1000-year anniversary of our "Old St. Michael's Church", a multimedia presentation was created in 2015, which is shown in the church.

  Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

On the map

Von-Wiltberg-Straße 18

56332 Alken

DE


Phone: (0049) 2605 8360

E-mail:

General information

Openings
The "Old St. Michael's Church" is open on all Sundays and public holidays from May to the end of October from 14:00 to 17:00. Group tours or presentation of the multimedia presentation "Time Travel - 1000 Years Old St. Michael's Church" are possible outside the specified opening hours by appointment.
Dayoff

Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday


Next steps

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.